Telefon Dinleme Nasıl Yapılır

Yasal dinleme nedir? Ne Şekilde olur?

Haberleşmenin Gizliliği Kanunuesasi’nın 22 .  maddesi ile teminat altına alınmış olup ,  bireyler arasındaki haberleşmeye müdahale edilebilmesi lakin Kanunuesasi’nın ilgilenen hükmü çerçevesinde ,  Kanun’la düzenlenen şartlarla ve yetkili yargıevi kararı ile mümkündür .

5397 sayılabilir yasa ve bu yasanın uygulama esaslarını düzenleyen Yönetmelik hükümleri gereği uz iletişim yoluyla yapılan iletişimin tespiti  ( arama ,  aranma ,  tarih ,  saat ,  yer bilgisi ,  vb .  )  ,  dinlenmesi ,  sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması işlemleri ,  23 . 07 . 2006 tarihinden bu yana Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ( BTİK )  bünyesinde faaliyete geçen Uz Iletişim İletişim Başkanlığı  ( TİB )  tarafından yürütülmektedir .

Konuya ilişkili olarak GSM operatörlerinin bir sorumluluğu bulunmamakta olup TİB’e yanlızca teknik dayanak sağlanmaktadır .

Telefonların dinlenmesi hata mudur?

Yurdumuzda haberleşmenin güvenliği ve gizliliği Anayasamızın 22 .  Maddesi ve T . C . K ve 5397 sayılabilir kanunla 23 . 07 . 2006′da sağlanmıştır .  Ek Olarak kişiye spesiyal verilerin gizliliği ,  ayarlama otoritesinin düzenlemeleri ile de korunmaktadır .

Düzenlemelere göre haberleşmeye müdahale ,  lakin kanunla dinleme yapmaya yetkilendirilmiş kurumlar tarafından son tedbir olarak uygulanması gerek olan olan çaredir ve yargıevi kararı ile olası olmaktadır .  Takip edilecek numaraları içeren yargıevi kararı ,  kararı istek eden ünite  ( Emniyet ,  Açıkgöz ,  MİT )  tarafından ayarlama otoritesi  ( BTİK )  bünyesindeki TİB  ( Uz Iletişim İletişim Başkanlığı ) ‘e iletilmekte ve TİB tarafından şebekemizde takip edilmektedir .  Şirketimiz bu müdahalede yön olmayıp; yanlızca şebekeyi kullanımda bulundurarak ,  arıza ve alarmları değerlendirip gidererek teknik aşağıya yapıyı sağlamaktadır .

Bu müdahalenin yasa dışı olarak yapılması durumunda ,  yapanlar Kanunuesasi ,  5397 sayılabilir kanun ,  Türk Ceza Yasasındaki spesiyal hükümler ile yargılanıp cezalandırılırlar .  Ek Olarak GSM operatörlerinin lisans sözleşmelerinde ,  bu çeşit aykırılıklarda sözleşmenin iptaline varacak seviyede pek çok değişik müeyyide tanımlanmıştır .  Turkcell ,  GSM hizmetleri vermeye başladığı ilk günden beri müşterileri ile ilgilenen bilgi ve bilgileri legal yollarla istek gelmediği sürece üçüncü şahıslarla hiçbir şekilde paylaşmamayı yasaların da layıkıyla şüphesiz bir öge olarak benimsemiştir .

Peki ,  23 . 07 . 2006 tarihinden öncelik olarak legal dinleme prosedürü nasıldı?

23 . 07 . 2006 tarihinden öncelik olarak uz iletişim yoluyla yapılan iletişimin tespiti ,  dinlenmesi ,  sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması ile ilgilenen işlemler ,  o gün itibarıyla yürürlükte olan yasa ve yükümlülüklerin çizdiği çerçeveye oranlı olarak yapılmaktaydı .  Söz konusu işlemler ,  Açıkgöz ve Emniyet kuvvetleri ile İstihbarat birimleri tarafından alınan yargıevi kararının ilgilenen GSM operatörüne iletilmesi sonrasında ,  tekrardan yanlızca benzeyen emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilebilmekteydi .

GSM operatörleri telefon görüşmelerini dinleyebilir mi ve kaydedebilir mi?

GSM operatörleri haberleşmenin gerçekleşmesi için gerek olan altyapının oluşturulması ,  işletilmesi ve arızalarının giderilmesinden sorumludur .  Dinleme ve kaydetme işlemi yanlızca legal olarak tanımlanan süreçlerde ilgilenen hükümet birimleri tarafından  ( TIB )  gerçekleştirilir .

Turkcell çalışanlarının bunu yapmaya yetkileri yoktur .  Turkcell’den özgür yürüyen bir süreçtir .

Konuştuklarımız kayıt altına alınıyor mu?

GSM operatörleri konuşmanın içeriği ile ilgilenen kayıt tutamazlar .  Müzakere kayıtları terminolojisi GSM operatörlerinde hangi abonenin hangi ölçü ile birçok dakikalık ve saniye konuştuğunu gösteren kayıtlar için kullanılır .  Bu bilgiler faturalama amacıyla ve mufassal fatura iletiminde kullanılır .

Attığım SMS mesajların içeriğini GSM operatörü görüp kayıt altına alabilir mi?

Abone televizyon bilgileri GSM operatörleri tarafından izlenip kayıt altına alınamaz .

Cep telefonu ajan yazılımlarla görüşmelerim dinlenebilir mi?

Cep telefonları günümüzde minik bir bilgisayara dönüştüğünden ,  çoğalış pek çok fonksiyonu üzerinde barındıran işletim sistemi ve uygulamalardan oluştuğundan güzel olmayan amaçla kullanılan bir takım yazılımlar ile iletişimin gizliliğinin ihlal edilmesi olası olmuştur .  Çökertme telefonları Web üzerinden satın alınacak ya da indirilecek bir takım güzel olmayan gayeli yazılımlar ile aşağıdaki işlemleri uygulamak olası olmaktadır .

Ortam Dinleme: Amaç telefonun numarasını çevirerek ,  bulunduğu ortamın istendiği süre dinlenebilir .  Zeki yazılım yardımıyla ,  amaç telefon yanlızca işaret edilen numaranızdan arandığında zil sesi ,  titreşim ve ışık yanmadan açılır ve bu şekilde amaç kişi fark etmeden istendiği kadar dinleme yapabilir .

Telefon Dinleme: Amaç telefonda bir görüşme başladığı süre ,  anında tanımlanan çökertme telefonuna bu görüşmeyi bildiren bir SMS gelir .  Gelen SMS de amaç şahsın görüştüğü ölçü belirtilir .  Ek Olarak aranan mı yoksa arayan mı olduğu da bildirilir .  Bu SMS alındıktan hemen sonra ,  görüşmeyi itaat etmek için amaç telefonun numarasını yoklamak yeterlidir .  Anında araya girerek görüşmeyi itaat etmek mümkündür .

Mesaj Bildirimi: Amaç telefona bir düşünce geldiğinde ya da amaç telefondan bir düşünce gönderildiğinde ,  bu mesajın aynısı gerçeklik zamanlı olarak tanımlı telefon numarasına da gelir .

Arama Bildirim: Amaç telefona bir arama geldiğinde ya da amaç telefon arama yaptığında ,  hangi ölçü ile görüşüldüğünü bildiren bir düşünce gelir .

SIM Bilgisi: Amaç telefona bir başka GÜMÜŞ kart takıldığında ,  bu değişim anında bir SMS ile bildirilir .

Yer Bilgisi: Amaç telefona ,  tanımlı telefondan bir emir göndererek ,  nerede olduğunu bildirmesini isteyebilirsiniz .

Casus çökertme telefonları var mı? Ne Şekilde çalışıyor?

Normal bir telefona güzel olmayan gayeli yazılım kurarak televizyon bilgilerini almak olası olduğu buna benzeyen bu amaca oranlı hale getirilmiş telefonları alarak da bu muamele yapılabilir .  Tekrardan telefonun üzerine kurulan ajan yazılımlar ile yanlızca bu işlemler için spesiyal olarak satılan çökertme telefonları mevcuttur .  Bu telefonlar kocaman ihtimalle resmi satım noktaları haricinde ‘merdiven altı’ndaki bölgelerde ya da Web kanalı ile satılmaktadır .

Bu telefonların iş şekli mevcutta var olan telefon komutlarının yüklenen yazılım ile değiştirilmesi sonucu oluşmaktadır .  Telefona gönderilen komutlar ya da tanımlanan spesiyal numaradan gelen aramalarda ajan işlevi görmesi sağlanmaktadır .  Örneğin ajan telefon onu kumanda eden telefon tarafından aradığında edilgin dinleme özelliği hemen aktif olup ortamdaki bütün sesler dinlenebilmektedir .  Benzeyen şekilde arama yapıp #* tuşlarına basıldığında ise mevcutta yapılan konuşmaya paralel olarak girilebilmektedir .

Baz istasyonları üzerinden dinleme gerçekleşebilir mi?

GSM şebekelerinde çökertme telefonu ve baz istasyonu arasındaki gökyüzü iletişimi A5/1 ismi verilen şifreleme algoritması ile şifreli olarak gerçekleşir .  Ses iletişimi baz istasyonunda ,  data iletişimi  ( GPRS ,  EDGE )  Core Şebekede  ( SGSN )  deşifre edilir .  Baz istasyonu üzerinden dinleme gerçekleştirilemez .

Dinleme cihazlarının telefonlar ile bağlantısı var mı?

Dinleme cihazları geçmişten beri sıklıkla kullanılan bir dinleme yöntemidir .  Kablosuz dinleme cihazları bulundukları ortamdaki  ( oda ,  araba vb )  sesleri toplayarak sinyaller üzerinden sınırlı bir mesafedeki tanımlı alıcısına kadar ulaştırmaktadır .  Alıcı üzerinden de konuşmalar dinlenebilmektedir .  Bu cins tehditler ile karşı karşıya olan firmalar muntazam olarak dinleme aleti  ( literatürde haşere olarak adlandırılır )  araması yaparak böyle bir durum ile karşı karşıya kalmayı önlemeye çalışmaktadır .

Özellikle sık ziyaretçi saha ve dinlenmesi durumunda rakiplerin ya da ilgilenen başka kurumların eline mühim bilgiler verebilecek olan kişi ya da grupların bu konuyla alakalı temkinli olması gerekmektedir .  Bu cihazlar olabildiğince ufak olduğundan gözle fark edilmesi çok zordur .  Bazen tek başına cihaz olarak değil ,  bir süs eşyası ya da bir hediyenin parçası olarak da konumlandırılabilir .

Dinleme cihazlarının en kocaman dezavantajı yaklaşan bir uzaklık  ( sinyal fikir açısına ve gücüne bağımlı olarak 0-100 mt )  üzerinden dinleme faaliyetinin gerçekleştirilebilmesidir .  Bu sebeple uzaklık çözümü çökertme telefonları ile çözülmüştür .  Bu Sabah ajan çökertme telefonları olarak bilinen cihazlar aslına bakarsanız birer dinleme cihazıdır .  En mühim avantajları ise uzaklık sınırı olmaksızın dinleme yapılabilmesini sağlamaktadır .  Lakin aleti normal bir dinleme aleti buna benzeyen bir alana bırakılması durumunda pili biteceğinden dinleyeceğiniz kişiye bu aleti vermeniz durumunda muntazam olarak şarj edileceğinden ve devamlı olarak yakınında olacağından bu kişiyi itaat etmek olası olacaktır .

Yaratıcı diğer mühim bir dinleme aleti ise hem erke problemini aynı zamanda uzaklık problemini çözen AJAN GSM 3 LÜ PRİZ’dir .  Olabildiğince zekice hazırlanmış ,  şüphe uyandırmadan ,  evinize ya da ofisinize yerleştirebilecek olan bir dinleme cihazıdır .  GSM vericisi yardımıyla şüphesiz uzaklık sınırı yoktur .  Dünyanın neresinde olursanız olun ,  yanlızca 3 lü prize yerleştirilmiş cihazın içindeki numarayı çökertme telefonunuzdan arayarak ,  Türkiye?deki evinizi ya da işyerinizi dinleyebilirsiniz .  Bu aleti aktif kılan diğer bir özelliği ise vericiyi çalıştırmak için gerek olan olan enerjiyi 3 lü prizin asılmış olduğu elektrikten almasıdır .

Kriptolu telefon nedir? Ne amaçla kullanılır?

Kriptolu telefonlar ,  üzerlerindeki spesiyal bir şifreleme yazılımı ile karşılıklı olarak uçtan pöç şifreli görüşmeyi olası kılan spesiyal telefonlardır .  Bu telefonlar yardımıyla ek bir emniyet seviyesi sağlanarak GSM şifreleme algoritmalarının kırılması riskine karşı içeriğin bilinmeyen tutulması hedeflenmektedir .

Kripto sözcük olarak şifreleme sözcüğünün İngilizce ismi olan  ” encryption “  sözcüğünden Türkçeleştirilmiştir .  Kripto işlemi de telefon üzerindeki spesiyal bir donanım ya da yazılım ile yapılır .  Ses telefon üzerinden GSM modülü üzerinden iletim işlemi başlamadan öncelik olarak şifrelenir .  Ek Olarak hemen sonra telefondaki GSM modülü üzerinden sinyal olarak GSM şebekesine normal iletişimdeki buna benzeyen aktarılır .  Lakin aktarılan bilgiler önceden değişik bir harezmi yolu ile şifrelendiği için dinlense dahi dinleme esnasında anlaşılmayan bilgiler elde edilir .  Lakin bu şifrelemenin de kırılması durumunda dinleme gerçekleştirilebilir .  Konuşmanın her 2 ucunda benzeyen tipte kriptolu telefon kullanılması gereklidir .

Bu cins ekipmanların Türkiye’ye ithalatı ya da Türkiye içerisinde üretimi spesiyal izinle gerçekleştirilir .  Kocaman Ihtimalle üst düzeydeki hükümet adamları ve manşet kuvvetleri tarafından kullanılır .

Telefondan rahatsız edilenler ne yapabilir?

Haberleşmenin Gizliliği Kanunuesasi’nın 22 .  maddesi ile teminat altına alınmış olup ,  bireyler arasındaki haberleşmeye ilişkili olarak incelemeler lakin Kanunuesasi’nın ilgilenen hükmü çerçevesinde ,  Kanun’la düzenlenen şartlarla ve yetkili yargıevi kararı ile mümkündür .  Telefonla taciz edilme ya da çökertme telefonun çalınması buna benzeyen münferit olaylarda yargıevi ya da Cumhuriyet savcıları tarafından verilen bir kararla ,  mağdurun telefonuna ilişkili olarak görüşme kayıtları  ( arayan ve aranan telefon numaraları )  ilgilenen yargıevi ya da savcılığa gönderilmektedir .  Müteakip iş operatörün haricinde gerçekleşmektedir .  Bu sebeple böyle bir durumla karşılaşırsanız öncelikle devletin resmi kurumlarına şikayette bulunmanızı öneririz .

Telefonunu çaldıran ya da kaybeden kişi bilgilerinin güvenliği için ne yapmalı?

Telefonunuzun çalınması durumunda öncelikle mutlaka / Turkcell Alıcı Hizmetleri’ni arayarak konu ile ilgilenen bilgi verin ve hattınızın belli bir süre kapama işlemlerini başlatın .  Telefonunuzun kaybolduğunu ya da çalındığını anladığınız anda ,  hemen Turkcell Alıcı Hizmetleri’ni aramanız çok mühim .  Zira telefonunuzu bulan bireyler hattınızı kullanarak derinlemesine süreli ya da çok yüksek miktarlarda görüşme yapabilir .  Bu vaziyette ,  cihazınızın dizi numarası  ( IMEl-International Mobile Equipment Identification-Uluslararası Taşınabilir Cihaz Kimliği )  ve telefonun size ait olduğunu belirtir bir belgeyle savcılığa başvurmanız gerekir .

Telefonunuzda *#06# tuşlayarak IMEI numarasını öğrenin ve mutlaka telefonunuz haricinde bir yere kaydedin .  IMEI numarası vasıtasıyla ,  başvuruda bulunduğunuz Cumhuriyet Savcılığı ,  GSM operatörleri ile bağlantı kuracak ve telefonunuzun hangi GÜMÜŞ kart ile kimin tarafından kullanıldığını belirleyecektir .  Bu noktada telefonunuzun faturası ,  cihaz ve numaranın size ait olduğunu gösterir tek belgedir .  Bu sebeple böyle bir vaziyette telefonunuzun size dönebilmesi için mutlaka faturanızı saklayın .  İkinci el telefon satın almanız durumunda satın aldığınız kişiden bir önceki satım faturasını ve yaptığınız satın almaya dair bir makbuz istek edin .

Abone bilinmeyen numaradan sezleniş almak istemiyorsa ,  çağrıyı ne şekilde engelleyebilir?

GizliNumaradanAramaKısıtlama servisi ,  bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engeller .  Servisi kullanmanız durumunda gelen aramalar ,  ek olarak telefonunuz çalmadan ,  kendiliğinden olarak reddedilecektir .  Sizi bilinmeyen numaradan arayan bireyler ,   ” Aradığınız kişi bilinmeyen numaradan sezleniş onay etmemektedir .  Numaranızı görünür yaparak kendisine ulaşabilirsiniz “  anonsunu duyar .  GizliNumaradanAramaKısıtlama bütün Turkcell numaralarına açık bir servistir .  Ek Olarak ,  servisi kullanmak için herhangi bir abonelik ya da sabit ücret söz konusu değildir .  Servisi kullanmak için *253# tuşlayıp YES ‘e bastığınızda gelen bilinmeyen ölçü aramaları ek olarak telefonunuz çalmadan engellenecektir .  Yalnız ,  GizliNumaradanAramaKısıtlama servisi ,  önceki çeşit sabit telefon santrallerinden  ( analog santrallerden )  ve yurtdışından ölçü bilgisi gönderilmeden oluşturulan çağrıları engellememektedir .

Cep telefonlarında bulunan kişiye spesiyal verilerin güvenliği ve gizliliği ne şekilde korunabilir? Hattın başkaları tarafından kullanmasını engelleyecek ne yapılabilir?

Cep telefonunuzdaki kişiye spesiyal verilerin emniyet ve gizliliğini koruyabilmek için alabileceğiniz bir takım önlemler var .

Cep telefonunuzdaki GÜMÜŞ kartı mutlaka PIN sorusu devrede olacak şekilde kullanın .  PIN kodunuzu başkalarının kolayca tahmin edebileceği şekilde seçmeyin ve kimseyle paylaşmayın .

Telefonunuzun çalınması durumunda öncelikle mutlaka / Turkcell Alıcı Hizmetleri’ni arayarak konu ile ilgilenen bilgi verin ve hattınızın belli bir süre kapama işlemlerine başlayın .

Telefonunuza gelebilecek SMS ,  MMS ya da e-postalarda var olan linkleri ,  göndereni tanımıyorsanız açmayın ,  varsa mesajla beraber gelen yazılımı kurmayın .

Telefonunuzda çıkacak olan emniyet uyarılarını ,  mesajda işaret edilen riske ilişkili olarak bilgiyi tam olarak anlamadığınız sürece dikkate alın ,  es geçmeyin .

Güvenliğinden emin olmadığınız bağlantılardan ve kaynaklardan olası olduğu kadar telefonunuza içerik indirmeyin ya da telefonunuza yüklenmeye çalışılan programları kurmayın .

Kişisel bilgisayarlardan telefonunuza bir program ya da bir doküman göndereceğiniz süre ,  öncelikle göndereceğiniz öğeyi mutlaka kişiye spesiyal bilgisayarınızda ya da çökertme telefonunuzda virüs taramasından geçirin .

Telefonunuzun  ” bluetooth “  özelliğini yanlızca ihtiyaç duyduğunuz anlarda açın ve işiniz bittiğinde kapatın .

SüperŞifre’nizi isim ya da doğum tarihi buna benzeyen kolay tahmin edilebilir bilgilerden belirlemeyin .  Kişiye Spesiyal bilgilerinizi ve SüperŞifre’nizi bilinmeyen tutun ve kimseyle paylaşamayın .  Bu bilgileri herhangi bir yere yazmayın .

Turkcell ,  sözlü ya da sözlü olmayan olarak ,  hiçbir süre e-posta ,  SMS ya da telefon aracılığıyla SüperŞifre’nizi sormaz ya da istek etmez .  Bu sebeple sizden SüperŞifre’nizi istek eden üçüncü şahıslara şifrenizi açıklamamanızı öneririz .

Kişisel bilgilerinizi ya da şifrenizi göndermenizi istek eden bir e-posta Turkcell’e aitmiş buna benzeyen gözüken bir adresten gelirse ,  bu e-postaya şüphesiz cevap vermeyin .

Gelen e-postaların içerisinde bulunan linklere tıklayarak ulaştığınız sayfaların ulaşmak istediğiniz sayfa olduğuna emin olun .  Bu linklere tıkladığınızda ,  linkte gözüken adrese ulaştığınızı sanmanıza rağmen ,  aslına bakarsanız oluşturulmuş sahte bir siteye yönlendirilebilirsiniz .  Bağlanmak istediğiniz Turkcell sitelerinin Web adresini ,  adres çubuğuna yazarak bağlantı sağlamanız en güvenli yöntemdir .

Cep telefonlarında bulunan kişiye spesiyal verilerin güvenliği ve gizliliği ne şekilde korunabilir? Hattın başkaları tarafından kullanmasını engelleyecek ne yapılabilir?

Cep telefonunuzdaki kişiye spesiyal verilerin emniyet ve gizliliğini koruyabilmek için alabileceğiniz bir takım önlemler var .

Çökertme telefonunuzdaki GÜMÜŞ kartı mutlaka PIN sorusu devrede olacak şekilde kullanın .  PIN kodunuzu başkalarının kolayca tahmin edebileceği şekilde seçmeyin ve kimseyle paylaşmayın .
Telefonunuzun çalınması durumunda öncelikle mutlaka / Turkcell Alıcı Hizmetleri’ni arayarak konu ile ilgilenen bilgi verin ve hattınızın belli bir süre kapama işlemlerine başlayın .
Telefonunuza gelebilecek SMS ,  MMS ya da e-postalarda var olan linkleri ,  göndereni tanımıyorsanız açmayın ,  varsa mesajla beraber gelen yazılımı kurmayın
Telefonunuzda çıkacak olan emniyet uyarılarını ,  mesajda işaret edilen riske ilişkili olarak bilgiyi tam olarak anlamadığınız sürece dikkate alın ,  es geçmeyin .
Güvenliğinden emin olmadığınız bağlantılardan ve kaynaklardan olası olduğu kadar telefonunuza içerik indirmeyin ya da telefonunuza yüklenmeye çalışılan programları kurmayın .
Kişiye Spesiyal bilgisayarlardan telefonunuza bir program ya da bir doküman göndereceğiniz süre ,  öncelikle göndereceğiniz öğeyi mutlaka kişiye spesiyal bilgisayarınızda ya da çökertme telefonunuzda virüs taramasından geçirin .
Telefonunuzun  ” bluetooth “  özelliğini yanlızca ihtiyaç duyduğunuz anlarda açın ve işiniz bittiğinde kapatın .
SüperŞifre’nizi isim ya da doğum tarihi buna benzeyen kolay tahmin edilebilir bilgilerden belirlemeyin .  Kişiye Spesiyal bilgilerinizi ve SüperŞifre’nizi bilinmeyen tutun ve kimseyle paylaşamayın .  Bu bilgileri herhangi bir yere yazmayın .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>